Opis usluge

Cjenik auto guma

Ugradnja i balansiranje auto gume 12ʺ-14ʺ 57 kn / 7,57 €
Ugradnja i balansiranje auto gume 15ʺ 68 kn / 9,03 €
Ugradnja i balansiranje auto gume 16ʺ 83 kn / 11,02 €
Ugradnja i balansiranje auto gume 17ʺ-18ʺ 91 kn / 12,08 €
Ugradnja i balansiranje auto gume 19ʺ-20ʺ 106 kn / 14,07 €
Ugradnja i balansiranje auto gume 21ʺ-26ʺ 121 kn / 16,06 €
Doplata na ugradnju za Run On Flat gume (RFT) 31 kn / 4,11 €
Balansiranje čelične felge 38 kn / 5,04 €
Balansiranje auto felge ALU. 53 kn / 7,03 €
Doplata na ugradnju za balans felge bez centralne rupe FRANCE 38 kn / 5,04 €
Balansiranje HUNTER valjkom 68 kn / 9,03 €
Zamjena pozicije auto gume 23 kn / 3,05 €
Zamjena kotača zima/ljeto AUTO 38 kn / 5,04 €

Cjenik 4X4 / SUV guma

Ugradnja i balansiranje 4x4/SUV gume 14”-16” 91 kn / 12,08 €
Ugradnja i balansiranje 4x4/SUV gume 17”-18” 106 kn / 14,07 €
Ugradnja i balansiranje 4x4/SUV gume 19”-20” 121 kn / 16,06 €
Ugradnja i balansiranje 4x4/SUV gume 21”-26” 136 kn / 18,05 €
Doplata za ugradnju Run On Flat gume 31 kn / 4,11 €
Balansiranje felge bez centralne rupe - FRANCE 68 kn / 9,11 €
Balansiranje HUNTER valjkom 68 kn / 9,11 €
Zamjena pozicije 4x4/SUV gume 31 kn / 4,11 €
Zamjena kotača zima/ljeto 4x4/SUV 46 kn / 6,11 €
Demontaža/montaža 4x4/SUV gume 53 kn / 7,03 €
Balansiranje čelične felge 38 kn / 5,04 €
Balansiranje ALU. felge 53 kn / 7.04 €

Cjenik KOMBI guma

Ugradnja i blansiranje KOMBI gume 91 kn / 12,08 €
Balansiranje KOMBI 46 kn / 6,11 €
Demontaža/montaža KOMBI gume 53 kn / 7,03 €
Zamjena pozicije KOMBI gume 31 kn / 4,11 €
Zamjena KOTAČA zima/ljeto - KOMBI 46 kn / 6,11 €

Cjenik vrijedi od 13.06.2022.

© Copyright 2022 AUTO ANTONIO