Opis usluge

Cjenik auto guma

Ugradnja i balansiranje auto gume 12ʺ-14ʺ 7 € / 56,51 kn
Ugradnja i balansiranje auto gume 15ʺ 9 € / 67,81 kn
Ugradnja i balansiranje auto gume 16ʺ 11 € / 82,88 kn
Ugradnja i balansiranje auto gume 17ʺ-18ʺ 12 € / 90,41 kn
Ugradnja i balansiranje auto gume 19ʺ-20ʺ 14 € / 105,48 kn
Ugradnja i balansiranje auto gume 21ʺ-26ʺ 16 € / 120,55 kn
Doplata na ugradnju za Run On Flat gume (RFT) 4 € / 30,14 kn
Balansiranje čelične felge 5 € / 37,67 kn
Balansiranje auto felge ALU. 7 € / 52,74 kn
Doplata na ugradnju za balans felge bez centralne rupe FRANCE 5 € / 37,67 kn
Balansiranje HUNTER valjkom 9 € / 67,81 kn
Zamjena pozicije auto gume 3 € / 22,60 kn
Zamjena kotača zima/ljeto AUTO 5 € / 37,67 kn

Cjenik 4X4 / SUV guma

Ugradnja i balansiranje 4x4/SUV gume 14”-16” 12 € / 90,41 kn
Ugradnja i balansiranje 4x4/SUV gume 17”-18” 14 € / 105,48 kn
Ugradnja i balansiranje 4x4/SUV gume 19”-20” 16 € / 120,55 kn
Ugradnja i balansiranje 4x4/SUV gume 21”-26” 18 € / 133,62 kn
Doplata za ugradnju Run On Flat gume 4 € / 30,14 kn
Balansiranje felge bez centralne rupe - FRANCE 9 € / 67,81 kn
Balansiranje HUNTER valjkom 9 € / 67,81 kn
Zamjena pozicije 4x4/SUV gume 4 € / 30,14 kn
Zamjena kotača zima/ljeto 4x4/SUV 6 € / 45,21 kn
Demontaža/montaža 4x4/SUV gume 7 € / 52,74 kn
Balansiranje čelične felge 5 € / 37,67 kn
Balansiranje ALU. felge 7 € / 52,74 kn

Cjenik KOMBI guma

Ugradnja i blansiranje KOMBI gume 12 € / 90,48 kn
Balansiranje KOMBI 6 € / 45,21 kn
Demontaža/montaža KOMBI gume 7 € / 55,74 kn
Zamjena pozicije KOMBI gume 4 € / 30,13 kn
Zamjena KOTAČA zima/ljeto - KOMBI 6 € / 45,21 kn

Cjenik vrijedi od 13.06.2022.

© Copyright 2022 AUTO ANTONIO