• Kada započinje starenje guma?

      Svatko ima svoje mišljenje o starosti guma koje su ispravne za korištenje. Netko smatra da gume moraju biti stare minimalno nekoliko mjeseci kako bi bile ‘ispravne’, a sve starije od npr. 6 mjeseci smatraju ‘starom gumom’. Istina je daleko od toga. Preporučeni životni vijek svake gume je oko 10 godina ukoliko se ona koristi u

    © Copyright 2022 AUTO ANTONIO